Książka dnia, 1 listopada 2018
1 listopada, 2018
Czytania na czwartek, 1 listopada 2018
1 listopada, 2018

Rozważanie na czwartek, 1 listopada 2018

Jezus zwyciężył śmierć igrzech. Wielkość tego zwycięstwa uświadamiamy sobie, kontemplując dziś nieprzeliczony tłum świętych, stojących zradością przed tronem Boga. To już nie jednostki, ale cała rzesza ludzi zaświadcza otym, że każdy, „kto pokłada wNim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”. Oby ich przykład iwstawiennictwo umocniły naszą wiarę, że Boża droga, choć często szara iniepozorna, jest wrzeczywistości wspaniałą przygodą ze szczęśliwym końcem.

Mira Majdan, „Oremus” listopad 2006, s. 4

Source: czytanie