Czytania na wtorek, 8 stycznia 2019
8 stycznia, 2019
Rozważanie na środę, 9 stycznia 2019
9 stycznia, 2019

Książka dnia, 9 stycznia 2019

1 List do Koryntian

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50620

Jak przekazać tradycyjne wartości rodzącego się chrześcijaństwa, które czerpie z głębi nauczania Starego Testamentu? No właśnie tak, jak to uczynił Apostoł Paweł, którego osobowość kształtowały odwieczne prawdy, a on w czytelny sposób przekazał je ludziom sobie współczesnym

Source: czytanie