Czytania na piątek, 6 lipca 2018
6 lipca, 2018
Rozważanie na sobotę, 7 lipca 2018
7 lipca, 2018

Książka dnia, 7 lipca 2018

MARTA WIELEK

Święty Szarbel

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49254

Skuteczność wstawiennictwa św. Szarbela Bóg potwierdza obecni licznymi cudami. Są wśród nich uzdrowienia, nawrócenia, niezwykłę doświadczenia mistyczne. Zwracają one uwagę na postać pokornego, skromnego mnicha, bardzo radykalnego w swoim oddaniu Bogu.

Source: czytanie