Czytania na piątek, 4 marca 2022
4 marca, 2022
Rozważanie na sobotę, 5 marca 2022
5 marca, 2022

Książka dnia, 5 marca 2022

Św. Symeon Nowy Teolog

Modlitwa mistyczna

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=57104

Symeon Nowy Teolog (949-1022) był mistykiem, poetą i teologiem bizantyńskim.
Jest uznawany za pierwszego mistyka chrześcijańskiego Wschodu, który w sposób swobodny pisał o swych przeżyciach duchowych. Niektóre z jego pism zostały włączone do Filokolii, zbioru wczesnych autorów na temat modlitwy serca rozpowszechnianej przez ruch hezychastów.

Source: czytanie