Czytania na niedzielę, 30 maja 2021
30 maja, 2021
Rozważanie na poniedziałek, 31 maja 2021
31 maja, 2021

Książka dnia, 31 maja 2021

ks. Piotr Szyrszeń SDS

Opatrzność Boża stworzyła mnie. Zeszyt Formacji Duchowej nr 91

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55638

Więź o. Jordana z Jezusem rodziła się z jego osobistej, niepowtarzalnej lektury Ewangelii. W obliczu Jezusa kontemplował Zbawiciela świata i razem z Nim wołał do Ojca: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Tym wołaniem zapalił dusze wielu: i duchownych, i konsekrowanych, i świeckich.

Source: czytanie