Czytania na niedzielę, 29 września 2019
29 września, 2019
Rozważanie na poniedziałek, 30 września 2019
30 września, 2019

Książka dnia, 30 września 2019

o. Jakub Wujek SJ (tłumacz)

Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=42964

Jest to tłumaczenie łacińskiego tekstu tzw. Wulgaty z 1596 roku, którego dokonał ks. Jakub Wujek SJ. Jego dzieło na przestrzeni upływających stuleci nic nie straciło na znaczeniu i dziś jest oceniane jako arcydzieło polszczyzny XVI w.

Source: czytanie