Czytania na wtorek, 2 lipca 2019
2 lipca, 2019
Rozważanie na środę, 3 lipca 2019
3 lipca, 2019

Książka dnia, 3 lipca 2019

ks. Edward Staniek

Minikatechizm dorosłych. 42 listy o wierze

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51716

List to osobliwa i często intymna forma kontaktu z drugim człowiekiem. Pisany zazwyczaj wtedy, gdy trzeba przekazać komuś coś ważnego. Do tych tradycyjnych, na papierze, często się wraca, zbiera się je, przechowuje przez lata. Ta niezwykła rzeczywistość, która określa uczucia, pragnienia i relacje międzyludzkie

Source: czytanie