Czytania na sobotę, 26 lutego 2022
26 lutego, 2022
Rozważanie na niedzielę, 27 lutego 2022
27 lutego, 2022

Książka dnia, 27 lutego 2022

Michał Kozak MIC

Księga żywej mądrości. Psalmy

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=57062

Psalmy – wszystkie są piękne i niezawodnie prawdziwe, gdyż niosą ku Bogu w pełnej szczerości to, co wypełnia ludzkie serce. Składają się na niezwykłą księgę, napisaną życiem i modlitwą. Niniejsze rozważania nad psalmami tworzą kolekcję «perełek», która oddaje charakter owej księgi będącej miejscem spotkania Boga i człowieka

Source: czytanie