Czytania na środę, 22 maja 2019
22 maja, 2019
Rozważanie na czwartek, 23 maja 2019
23 maja, 2019

Książka dnia, 23 maja 2019

o. Tomasz M. Dąbek

Modlić się Psalmami

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51495

Posoborowa reforma liturgii, a w niej wprowadzenie dłuższych fragmentów Psalmów jako śpiewów międzylekcyjnych, bardzo ubogaciła liturgię słowa i dało wiernym okazję do poznania obok znacznie szerszego wyboru tekstów biblijnych także wielu Psalmów

Source: czytanie