Czytania na wtorek, 21 maja 2019
21 maja, 2019
Rozważanie na środę, 22 maja 2019
22 maja, 2019

Książka dnia, 22 maja 2019

Miłujcie się! 2/2019

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51492

Podstawowym zadaniem czasopisma jest formowanie postaw chrześcijan w Polsce w oparciu o ideę społecznej krucjaty miłości, zapoczątkowaną przez prymasa Augusta Hlonda i spisaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest to program zakorzenionej w wierze w Boga życzliwości dla drugiego człowieka

Source: czytanie