Czytania na sobotę, 20 lutego 2021
20 lutego, 2021
Rozważanie na niedzielę, 21 lutego 2021
21 lutego, 2021

Książka dnia, 21 lutego 2021

o. Frederic W. Faber

33-dniowe przygotowanie do zawierzenia się w duchową niewolę Maryi

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55031

33-dniowe przygotowanie do zawierzenia się w duchową niewolę Maryi. Według św. Ludwika de Montforta Ks. Frederick William Faber, konwertyta z anglikanizmu, po dziś dzień chętnie cytowany mistrz teologii mistycznej, autor wielu poczytnych książek z dziedziny duchowości, przetłumaczył na język angielski klasyczne dzieło

Source: czytanie