Czytania na wtorek, 1 lutego 2022
1 lutego, 2022
Rozważanie na środę, 2 lutego 2022
2 lutego, 2022

Książka dnia, 2 lutego 2022

Droga krzyżowa ze św. Faustyną

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56961

Książeczka jest zbiorem rozważań stacji drogi krzyżowej. Każde rozważanie oparte jest na fragmencie z Pisma Świętego. Centrum rozważań stanowią fragmenty z „Dzienniczka s. Faustyny”, które kończy krótka modlitwa.

Source: czytanie