Czytania na sobotę, 14 grudnia 2019
14 grudnia, 2019
Rozważanie na niedzielę, 15 grudnia 2019
15 grudnia, 2019

Książka dnia, 15 grudnia 2019

Sever J. Voicu

Przed żłóbkiem. Magowie i pasterze w tradycji antycznej

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52790

Teksty Ojców Kościoła i apokryfów Nowego Testamentu są dowodem na to, że już w najstarszej tradycji Kościoła zwięzły ewangeliczny opis narodzenia Jezusa był wzbogacany licznymi wątkami. Niektóre z nich przetrwały w umysłach i sercach wierzących do dzisiaj. Teksty te są również dowodem na to, że gwiazda, która kiedyś przyprowadziła pasterzy i magów do Betlejem jaśnieje również dzisiaj i pozostaje źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń.

Source: czytanie