Czytania na środę, 13 lutego 2019
13 lutego, 2019
Rozważanie na czwartek, 14 lutego 2019
14 lutego, 2019

Książka dnia, 14 lutego 2019

ks. Teodor Szarwark

Stańmy przy Jezusowym krzyżu. Kazania pasyjne i drogi krzyżowe

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50777

W najnowszym cyklu kazań pasyjnych i rozważań na nabożeństwa drogi krzyżowej ks. Teodor Szarwark odwołuje się do szacownej tradycji kaznodziejskiej, zmierzającej do uczynienia z wiernych naocznych świadków zbawczych wydarzeń.

Source: czytanie