Czytania na niedzielę, 10 października 2021
10 października, 2021
Rozważanie na poniedziałek, 11 października 2021
11 października, 2021

Książka dnia, 11 października 2021

Ralph Martin

Kościół w kryzysie. Ścieżki wyjścia

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56370

Ralph Martin ujawnia pogłębiający się kryzys prawdy oraz szkodliwe trendy w nauczaniu i kaznodziejstwie katolickim, które w połączeniu z atakami ze strony świeckiego społeczeństwa zagrażają misji i życiu Kościoła katolickiego

Source: czytanie