Czytania na sobotę, 31 lipca 2021
31 lipca, 2021
Rozważanie na niedzielę, 1 sierpnia 2021
1 sierpnia, 2021

Książka dnia, 1 sierpnia 2021

Philippe Dautais

Terapia duszy. Uzdrowienie i rozwój wewnętrzny

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55979

Proponowany w tej książce rodzaj terapii bazuje na ewangeliach i czerpie z tradycji Filokalii – zbioru tekstów ojców pustyni „miłujących piękno i dobro”.
Proces terapeutyczny nie sprowadza się tutaj jedynie do leczenia cierpień i zranień, ale opiera się na sztuce budowania relacji oraz odkrywania wewnętrznych zasobów i potencjałów.

Source: czytanie