Rozważanie na poniedziałek, 20 kwietnia 2020
20 kwietnia, 2020
Książka dnia, 21 kwietnia 2020
21 kwietnia, 2020

Czytania na poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Poniedziałek drugiego tygodnia okresu Wielkanocnego

(Dz 4, 23-31)

Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówiliarcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga imówili: „Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nichistnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: „Dlaczegoburzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książętazeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”. Zeszli się bowiemrzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, któregonamaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to,co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługomTwoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, abyuzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa”. Potej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostalinapełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

(Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Dlaczego się burzą narody,
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi
i władcy wraz z nimi spiskują
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.

„Stargajmy ich pęta,
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa.

A potem do nich mówi w gniewie swoim
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla
na Syjonie, świętej górze mojej”.

Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: „Ty jesteś moim Synem,
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.

(Kol 3, 1)

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzieprzebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

(J 3, 1-8)

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Tenprzyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jakonauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bógnie był z nim”. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodempowiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż możepowtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę,zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejśćdo królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Duchanarodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnienarodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skądprzychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

(Dz 4, 23-31)

Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówiliarcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga imówili: „Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nichistnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: „Dlaczegoburzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książętazeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”. Zeszli się bowiemrzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, któregonamaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to,co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługomTwoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, abyuzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa”. Potej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostalinapełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

(Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)

REFREN: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Dlaczego się burzą narody,
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi
i władcy wraz z nimi spiskują
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.

„Stargajmy ich pęta,
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa.

A potem do nich mówi w gniewie swoim
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla
na Syjonie, świętej górze mojej”.

Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: „Ty jesteś moim Synem,
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.

(Kol 3, 1)

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzieprzebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

(J 3, 1-8)

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Tenprzyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jakonauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bógnie był z nim”. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodempowiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż możepowtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę,zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejśćdo królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Duchanarodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnienarodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skądprzychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

Source: czytanie