Książka dnia, 9 stycznia 2018
9 stycznia, 2018
Czytania na wtorek, 9 stycznia 2018
9 stycznia, 2018

Rozważanie na wtorek, 9 stycznia 2018

Każdy z nas niejednokrotnie stawiał Jezusowi pytanie z dzisiejszej Ewangelii: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?”. Stawiamy je – być może bez słów – gdy napotykając trudności, zgadzamy się na drobne czy większe kompromisy i kłamstwa, gdy rezygnujemy z dobra, mówiąc: To dobre dla naiwnych, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jakie jest życie. Anna z Księgi Samuela w bólu bezdzietności nie odwróciła się od Boga – potrafiła czekać i prosić przez lata i otrzymała odpowiedź na miarę swojej niezachwianej wiary.

o. Cezary Binkiewicz OP, „Oremus” styczeń 2004, s. 50

Source: czytanie