Książka dnia, 6 sierpnia 2019
6 sierpnia, 2019
Czytania na wtorek, 6 sierpnia 2019
6 sierpnia, 2019

Rozważanie na wtorek, 6 sierpnia 2019

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? To podstawowe pytanie warto zadawać sobie jak najczęściej. Odpowiedź na nie może ewoluować pod wpływem życiowych doświadczeń, a także osobistej relacji z Synem Bożym. Niekiedy zdarza nam się zapominać o Jego wszechmocy i należnej Mu chwale. Innym razem odczuwamy Jego świętą obecność podczas sakramentalnego zjednoczenia i głębokiej modlitwy. On sam nas jej nauczył. Światło wielkiej Miłości przemienia nasze wnętrza, czyniąc nas lampkami wskazującymi bliźnim drogę do Boga.

Michał Piotr Gniadek, „Oremus” sierpień 2007, s. 28

Source: czytanie