Książka dnia, 5 grudnia 2017
5 grudnia, 2017
Czytania na wtorek, 5 grudnia 2017
5 grudnia, 2017

Rozważanie na wtorek, 5 grudnia 2017

Na naszych oczach spoczywa zasłona, która nie pozwala nam widzieć rzeczywistości takiej, jaką jest. Brak wiary, grzech i lęk sprawiają, że nie dostrzegamy dobra, piękna i prawdy. Wydaje nam się, że Boga nie ma, a jeśli jest, to nie interesuje się naszym życiem. Pan Jezus przychodzi, aby zdjąć zasłonę z naszych oczu. Do Niego dzisiaj wołajmy: Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy zobaczyli cuda Twojej miłości! Otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli słowa prawdy!

O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” grudzień 2003, s. 12

Source: czytanie