Książka dnia, 4 stycznia 2022
4 stycznia, 2022
Czytania na wtorek, 4 stycznia 2022
4 stycznia, 2022

Rozważanie na wtorek, 4 stycznia 2022

Usprawiedliwieni z wiary w Jezusa, jesteśmy sprawiedliwi, tak jak On jest sprawiedliwy. Jako sprawiedliwi w Nim, możemy postępować sprawiedliwie, możemy nie grzeszyć, gdyż trwa w nas nasienie Boże. Tak jest z każdym, kto narodził się z Boga. Kto postępuje niesprawiedliwie i nie miłuje innych, nie jest z Boga, lecz nadal pozostaje pod władzą diabła.
Marek Ristau

Source: czytanie