Książka dnia, 13 lutego 2018
13 lutego, 2018
Czytania na wtorek, 13 lutego 2018
13 lutego, 2018

Rozważanie na wtorek, 13 lutego 2018

Podczas gdy uczniów pochłania troska o to, że zabraknie im chleba, Jezus ostrzega ich przed kwasem faryzeuszów i kwasem Heroda. Ta przestroga nie dotyczy obawy o to, by uczniom wystarczyło pożywienia. Sięga ona głębi duszy i ma ich uchronić przed obłudą i przewrotnością. Podobnie św. Jakub przestrzega uczniów przed złem rodzącym się w sercu, a zarazem wychwala Boga, który przez zaczyn słowa prawdy czyni nas jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Ks. Jan Konarski, „Oremus” styczeń 2004, s. 72

Source: czytanie