Książka dnia, 10 września 2019
10 września, 2019
Czytania na wtorek, 10 września 2019
10 września, 2019

Rozważanie na wtorek, 10 września 2019

Aby zachować wierność powołaniu otrzymanemu na chrzcie, powinniśmy każdego dnia świadomie na nowo je podejmować. Codziennie; jako lud kapłański składać siebie w ofierze, przeciwstawiając się dążeniom ciała, a żyjąc według ducha; jako lud królewski; pełnić misję królewską, naśladując Chrystusa-Sługę; wreszcie; jako lud prorocki; głosić potęgę Boga, dając świadectwo nowego życia.

ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 47

Source: czytanie