Książka dnia, 30 maja 2018
30 maja, 2018
Czytania na środę, 30 maja 2018
30 maja, 2018

Rozważanie na środę, 30 maja 2018

Nie dziwmy się, że władza tak często jest rozumiana jako źródło zysków i przywilejów. Nie dziwmy się, skoro nawet uczniowie Pana po trzech latach słuchania Jego nauki przeżywali pokusę szukania intratnej posady. Potrzeba Ducha Chrystusowego, żeby uczynił nas ludźmi służby.

o. Błażej Matusiak OP, „Oremus” maj 2005, s. 105

Św. Zdzisława Czeska – urodziła się w 1215 r. na zamku Krzyżanów (Morawy). Była najstarszą córką Przybysława z Krzyżanowa, burgrabiego w Brnie. Jako 17-letnia dziewczyna, Zdzisława poślubiła Havla, kasztelana zamku w Lemberku. Bóg obdarzył małżonków czworgiem dzieci, które Zdzisława wzorowo wychowała. Wraz z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem, na których Kościół był jeszcze słabo zakorzeniony. Była tercjarką dominikańską i gorliwą uczennicą św. Dominika. Słynęła jako opiekunka ubogich i uzdrowicielka. Kroniki klasztorne przypisują jej wstawiennictwu liczne cudowne uzdrowienia. Święta Zdzisława zmarła w 1252 r. w Jabłonnem. Episkopat czeski stawia ją jako wzór dla młodych małżeństw i matek.

Source: czytanie