Książka dnia, 9 lutego 2019
9 lutego, 2019
Czytania na sobotę, 9 lutego 2019
9 lutego, 2019

Rozważanie na sobotę, 9 lutego 2019

Bycie apostołem nie polega na ciągłym działaniu. Jezus ustanowił Apostołów najpierw po to, aby Mu towarzyszyli, a dopiero potem, aby mógł ich posyłać do posługi głoszenia i uzdrawiania (zob. Mk 3,14). Bardzo potrzebne są momenty wyłączenia się z zewnętrznej aktywności i odejścia na pustynię, aby przebywać w obecności Jezusa. Za przykładem Apostołów na pustynię odchodzi także wielu innych ludzi. Będą oni mogli wraz z Apostołami odpocząć i przyjąć pokarm słowa Jezusa.

Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” luty 2007, s. 15

Source: czytanie