Książka dnia, 22 stycznia 2022
22 stycznia, 2022
Czytania na sobotę, 22 stycznia 2022
22 stycznia, 2022

Rozważanie na sobotę, 22 stycznia 2022

Chrystus powiedział, że tylko wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony… Ale Ewangelia musi być głoszona zawsze i wszystkim, bo kto uwierzy, że Jezus jest Mesjaszem, ujrzy chwałę Bożą, narodzi się na nowo i wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, nie idzie na sąd, ale będzie zbawiony, napełniony Duchem Świętym i doświadczy przez resztę życia i na wieki, jak dobry jest Pan dla tych, którzy Mu zaufali.
Marek Ristau

Source: czytanie