Książka dnia, 20 stycznia 2018
20 stycznia, 2018
Czytania na sobotę, 20 stycznia 2018
20 stycznia, 2018

Rozważanie na sobotę, 20 stycznia 2018

Ileż to razy naszym postępowaniem kieruje obawa, ciasnota, brak chęci otwarcia się na nowe i nieznane. Jak łatwo gotowi jesteśmy uznać za wariatów ludzi, którzy nie pasują do naszych wyobrażeń… Jednak klasyfikując innych, zamykamy się na życiodajną łaskę Bożą. Nasze sumienia potrzebują “obmycia z martwych uczynków” krwią Chrystusa, abyśmy byli gotowi podjąć służbę Bogu Żywemu w drugim człowieku. Służbę – a nie ocenę i wyrokowanie. “Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego” – i naszych braci.

o. Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” styczeń 2005, s. 84

Source: czytanie