Książka dnia, 3 sierpnia 2020
3 sierpnia, 2020
Czytania na poniedziałek, 3 sierpnia 2020
3 sierpnia, 2020

Rozważanie na poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Współczesny świat mami człowieka licznymi obietnicami dobrobytu i zadowolenia. Głosiciele szczęścia bez Chrystusa i Jego krzyża są fałszywymi prorokami, sprowadzającymi człowieka na manowce. Tylko Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który potrafi zaradzić potrzebom człowieka i ulitować się nad jego cierpieniem. On jest Tym, który leczy chorych, głosi Dobrą Nowinę i karmi do syta chlebem. Również w czasie tej Eucharystii przychodzi do nas jako Zbawiciel, pragnący odnowić nasze życie.

ks. Dariusz Kwiatkowski, „Oremus” sierpień 2004, s. 8-9

Source: czytanie