Książka dnia, 28 lutego 2022
28 lutego, 2022
Czytania na poniedziałek, 28 lutego 2022
28 lutego, 2022

Rozważanie na poniedziałek, 28 lutego 2022

Nie z uczynków, ale łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawiająca wiara w Chrystusa, pociąga zawsze za sobą posłuszeństwo nauce Pana i naśladowanie Go mocą Ducha Bożego, z którego zrodzony jest każdy, kto sercem uwierzył w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. Nikt, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem Jezusa Chrystusa.
Marek Ristau

Source: czytanie