Książka dnia, 7 sierpnia 2020
7 sierpnia, 2020
Czytania na piątek, 7 sierpnia 2020
7 sierpnia, 2020

Rozważanie na piątek, 7 sierpnia 2020

Chrystus naucza, że życie to On, a kto chce zachować swoje życie, straci je na wieki. Żyć mądrością Bożą, to stracić całe swoje życie w Chrystusie ukrzyżowanym i tak odnaleźć je w Tym, dla którego wszystko uznaliśmy za śmieci, żeby Go zyskać i doznać mocy Jego zmartwychwstania.

Source: czytanie