Książka dnia, 26 czerwca 2020
26 czerwca, 2020
Czytania na piątek, 26 czerwca 2020
26 czerwca, 2020

Rozważanie na piątek, 26 czerwca 2020

Każdy grzech, będ±c wyborem zła, powoduje konsekwencje wnaszym życiu. Tak± wła¶nie konsekwencj± było dla Izraelitów zdobycie Jerozolimy przez króla Nabuchodonozora itzw. niewola babilońska. Nie jeste¶my jednak skazani na wieczne ponoszenie skutków naszych błędnych decyzji. WEucharystii staje przed nami Jezus, który zmiło¶ci wzi±ł na siebie nasze grzechy, umieraj±c na krzyżu. Przychodz±c do Niego zcałym swoim życiowym bagażem, wyznajmy Mu wraz ztrędowatym: „Panie, je¶li chcesz, możesz mnie oczy¶cić”.

Mira Majdan, „Oremus” czerwiec 2004, s. 109

Source: czytanie