Książka dnia, 23 listopada 2018
23 listopada, 2018
Czytania na piątek, 23 listopada 2018
23 listopada, 2018

Rozważanie na piątek, 23 listopada 2018

Bóg pragnie, abyśmy byli posłuszni Jego słowu i przyjmowali je otwartym sercem. Droga, którą nam wskazuje, prowadzi do uświęcenia. Jest drogą radości i pokoju, a nie udręki. Dlatego psalmista woła dzisiaj: Jak słodka jest dla mnie mowa Twoja, Panie, a Twoje napomnienia są moją rozkoszą. Wsłuchajmy się z uwagą w słowo, które Bóg dzisiaj do nas kieruje, abyśmy posłuszni Jego natchnieniom, mogli pełnić Jego wolę.

Nowicjusze Dominikańscy, „Oremus” listopad 2012, s. 110

Source: czytanie