Książka dnia, 21 sierpnia 2020
21 sierpnia, 2020
Czytania na piątek, 21 sierpnia 2020
21 sierpnia, 2020

Rozważanie na piątek, 21 sierpnia 2020

Chrystus przyszedł, aby dać nam życie w obfitości. Bez Ducha, który daje życie, jesteśmy jak wyschłe kości, nasz duch jest martwy, dusza chora, umysł zaślepiony. Chrystus wydobył nas z grobu prawa i postawił na skale łaski, która jest duchem i życiem. Duch Święty rozlał w sercach naszych miłość Bożą, dzięki której możemy kochać Boga całym sercem, a braci miłością jaką umiłował nas Jezus.

Source: czytanie