Książka dnia, 15 października 2021
15 października, 2021
Czytania na piątek, 15 października 2021
15 października, 2021

Rozważanie na piątek, 15 października 2021

Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, tak i nam wiara w Jezusa Chrystusa została poczytana za sprawiedliwość. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo, z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nasza relacja z Bogiem jest właściwa ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.
Marek Ristau

Source: czytanie