Książka dnia, 17 stycznia 2021
17 stycznia, 2021
Czytania na niedzielę, 17 stycznia 2021
17 stycznia, 2021

Rozważanie na niedzielę, 17 stycznia 2021

Bóg powołał nas do świętości przez Ducha, który uświęca. Ciało jest dla Pana. Ciało jest świątynią Ducha Świętego. Bóg, który wskrzesił Pana, tą samą mocą wskrzesi nasze ciała w dniu ostatecznym. Wielką ceną zostaliśmy nabyci – drogocenną krwią Chrystusa, abyśmy również w ciele naszym chwalili i wysławiali Boga.
Marek Ristau

Source: czytanie