Książka dnia, 24 lutego 2022
24 lutego, 2022
Czytania na czwartek, 24 lutego 2022
24 lutego, 2022

Rozważanie na czwartek, 24 lutego 2022

Nie możemy służyć Bogu i mamonie. Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, a chciwość sprawia, że pieniądze są dla nas ważniejsze od Boga. Kto nie jest w sercu wolny od wszystkiego, co posiada, nie może być uczniem Pana. Niewolnikowi bogacenia się trudno będzie wejść do Królestwa Bożego. Wszystko jest własnością Boga. Jesteśmy na tym świecie na krótki czas i mamy uwierzyć w Chrystusa, służąc Mu wszystkim, co posiadamy.
Marek Ristau

Source: czytanie