Książka dnia, 12 września 2019
12 września, 2019
Czytania na czwartek, 12 września 2019
12 września, 2019

Rozważanie na czwartek, 12 września 2019

Konsekwencją pójścia za Chrystusem musi być zerwanie z grzechem i doskonalenie się w miłości. Bóg chce, by uczniowie Jezusa w swoim życiu odzwierciedlali te miłość, jaką On ma do całego stworzenia: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny . Bądźcie dobrzy, pokorni, cisi, cierpliwi, wybaczajcie. Słowa, gesty i całe życie ucznia Chrystusa mają być przeniknięte Jego obecnością, aby stały się dla innych miejscem, gdzie doświadczą miłosiernej miłości Boga.

Justyna Nowicka, „Oremus” wrzesień 2009, s. 43-44

Source: czytanie