Książka dnia, 11 czerwca 2020
11 czerwca, 2020
Czytania na czwartek, 11 czerwca 2020
11 czerwca, 2020

Rozważanie na czwartek, 11 czerwca 2020

Aby nie popaść w rutynę, w obojętność wobec cudu i łaski Eucharystii, ciągle musimy rozpoznawać, że w niej uobecnia się nasz Pan, który przez swoją Ofiarę wyprowadził nas z niewoli. Dziś wpatrujemy się w tajemnicę, która bezpośrednio nas dotyczy. Bóg, którego naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez Komunię świętą chce nas uzdalniać do tego samego. Przyjmując Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze wszystkimi, którzy Go przyjmują – zaczynamy na nich patrzeć tak jak On.

Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” maj 2008, s. 102

Source: czytanie