31 lipca, 2023

Rozważanie na poniedziałek, 31 lipca 2023

Postać Marty w pierwszym momencie przywodzi nam na pamięć sytuację z Betanii, kiedy okazała zniecierpliwienie biernością swej siostry, Marii, zasłuchanej w słowa Pana. A może rozdrażnienie Marty bierze się stąd, że też chciałaby usiąść u stóp Pana i posłuchać Jego nauki, ale czuje się wewnętrznie przymuszona do wypełnienia obowiązków, które należą do niej jako do gospodyni domu? Bo przecież ktoś musi zadbać o Nauczyciela, przygotować posiłek, zająć się tak licznymi zwykłymi czynnościami towarzyszącymi podejmowaniu gości. Panie, daj nam wrażliwość, abyśmy potrafili dostrzec ludzi zapracowanych i wyręczyć ich, aby i oni mogli znaleźć czas na spotkanie z Tobą. Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, „Oremus” lipiec 2008, s. 118 Source: czytanie
31 lipca, 2023

Książka dnia, 31 lipca 2023

s. Anna Maria Pudełko AP, Maria Miduch Wolność jest w Niej. Z Maryją na ścieżkach Biblii i życia https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59546 Wyjątkowa rozmowa kobiet o Maryi Chcesz lepiej poznać Matkę Jezusa? Pragniesz zainspirować się postawami jej życia? Sięgnij po tę książkę, będącą zapisem wyjątkowej, jeśli nie jedynej takiej rozmowy dwóch kobiet – s. Anny Marii Pudełko AP i biblistki Marii Miduch – o Maryi. Source: czytanie
30 lipca, 2023

Czytania na niedzielę, 30 lipca 2023

XVII niedziela zwykła (1 Krl 3,5.7-12) W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc […]
30 lipca, 2023

Rozważanie na niedzielę, 30 lipca 2023

Przypowieść Jezusa oskarbie ukrytym wroli i okupcu poszukującym pereł przekonuje nas, że królestwo niebieskie warte jest wysokiej ceny. Możemy sobie zadać pytanie: Co jesteśmy wstanie dla niego poświęcić, jakie koszty gotowi jesteśmy ponieść? Królestwo niebieskie nie jest krainą dla skąpców, ale dziedzictwem ludzi wielkodusznych, którzy inwestują wszystko, co mają – własne życie – aby zdobyć to, co najcenniejsze. A„Bóg ztymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. o. Łukasz Kubiak OP, „Oremus” lipiec 2005, s. 109 Source: czytanie
30 lipca, 2023

Książka dnia, 30 lipca 2023

Kalendarz Miłosierdzia Bożego 2024 kieszonkowy https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59541 Kalendarz zawiera – oprócz kalendarium – odsyłacze do liturgicznych czytań biblijnych na każdy dzień, a także tematycznie dobrane fragmenty z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej na każdy tydzień. Source: czytanie
29 lipca, 2023

Czytania na sobotę, 29 lipca 2023

Sobota XVI tydzień zwykły (Wj 24, 3-8) Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: „Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy”. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”. Mojżesz wziął krew i pokropił […]
29 lipca, 2023

Rozważanie na sobotę, 29 lipca 2023

Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy,przyrzeka lud izraelski u stóp góry Synaj, a mimo to w jego dalszej historii, podobnie jak i w naszym życiu, tyle jest zdrad, odstępstw i zwątpień. Można rosnąć na Bożym polu, przyznawać się do chrześcijaństwa, a w rzeczywistości być chwastem pomiędzy pszenicą. Słowo Boże, Jezus Chrystus ma moc nas przemienić. Wyznajmy Mu swoją słabość, przyjmijmy z wdzięcznością Jego dar, tak by kiedyś mógł się do nas przyznać przed Ojcem. Wspólnota Genezaret „Oremus” lipiec 2001, s. 112 Source: czytanie
29 lipca, 2023

Książka dnia, 29 lipca 2023

o. Marian Zawada O miłosnej uwadze, czyli odkrywanie udzielanego Piękna https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59539 W dziedzinie modlitwy Karmel odkrył swą perłę jako miłosną uwagę, którą św. Jan od Krzyża nazywa w oryginale atención amorosa. Stanowi to realizację ogólniejszego wskazania św. Teresy od Jezusa, że modlitwa wewnętrzna nie polega na tym, by tylko rozmyślać, bo korzyścią dla duszy nie jest dużo myśleć, lecz bardzo miłować Source: czytanie
28 lipca, 2023

Czytania na piątek, 28 lipca 2023

Piątek XVI tydzień zwykły (Syr 44,1.10-15) Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich – ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę. (Ps 132,11.13-14.17-18) REFREN: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,od której nie odstąpi:„Zrodzone z ciebie potomstwoposadzę na twoim tronie”. Pan bowiem wybrał Syjon,tej siedziby zapragnął dla siebie.„Oto miejsce mego odpoczynku na […]
28 lipca, 2023

Rozważanie na piątek, 28 lipca 2023

Dzisiejsze wspomnienie świętych Joachima i Anny przypomina nam, że pierwszym miejscem, z którego wychodzą ludzie święci, jest rodzina. Rodzina jako wspólnota osób jest również pierwotnym znakiem najdoskonalszej rodziny, jaką jest Trójca Święta. Rodzina jest miejscem świętym, gdyż przez powoływanie nowego życia uczestniczy w Bożym dziele stworzenia, dlatego też jest tak bardzo atakowana przez nieprzyjaciela. Świadomi świętości rodziny, umacniajmy się Chlebem eucharystycznym, aby z niego czerpać siłę do pokonywania codziennych trudności. Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” lipiec 2007, s. 119 Source: czytanie