• Rozważanie na wtorek, 25 kwietnia 2023

  Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego Komentarz do pierwszego czytania Słuchamy dziś Piotra już w pełni nawróconego: oczyszczonego, oświeconego izjednoczonego z Jezusem. Nie sprzedaje nam jakichś wydumanych idei duchowych, aledzieli się własnym świadectwem, w którym odbija się powszechne powołanie doświętości. Twoje także, tak! Bogu zależy na tobie. Upokórz się… Gdy trochępocierpisz, sam…


 • Książka dnia, 25 kwietnia 2023

  Filokalia, tom 1 https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59134 Filokalię otwiera tekst przypisywany św. Antoniemu Wielkiemu (ok. 251–ok. 356), Ojcowi wszystkich mnichów. Wybór tego właśnie autora miał zapewne charakter symboliczny – ten, który zapoczątkował życie monastyczne rozpoczyna również i całą antologię. Source: czytanie


 • Czytania na poniedziałek, 24 kwietnia 2023

  Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika (Dz 1,3-8) Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie…


 • Rozważanie na poniedziałek, 24 kwietnia 2023

  Jest czas głoszenia, to znaczy opowiadania o Bogu i Jego dziełach, ale jest też czas dawania świadectwa. Wtedy głosiciel wypowiada najważniejsze i ostateczne słowo, którym jest jego własne życie. W świetle tego ostatniego nabiera znaczenia cała wcześniejsza droga i trud głoszenia. Ziarno obumiera i wydaje plon obfity. Świętując uroczystość św. Wojciecha (ok. 956-997), biskupa i…


 • Książka dnia, 24 kwietnia 2023

  Saverio Gaeta, abp Georg Gänswein Tylko Prawda. Moje życie u boku Benedykta XVI https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59142 Arcybiskup Georg Gänswein przez wiele lat żył u boku Benedykta XVI: najpierw jako bliski współpracownik w Kongregacji Nauki Wiary, potem jako jego osobisty sekretarz w czasie pontyfikatu zakończonego zaskakującą abdykacją, wreszcie jako prefekt Domu Papieskiego, gdzie był świadkiem ostatnich lat życia…


 • Czytania na niedzielę, 23 kwietnia 2023

  Trzecia Niedziela Wielkanocna (Dz 2, 14. 22b-32) W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnymgłosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie dowiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, któregoposłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bógprzez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża,…


 • Rozważanie na niedzielę, 23 kwietnia 2023

  A myśmy się spodziewali…To ważne, by się spodziewaćróżnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierneprzywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy narzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy zajedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje. Wydajenam się, że to my wiemy najlepiej. Panie…


 • Książka dnia, 23 kwietnia 2023

  Wanda Półtawska O więcej niż życie. Biografia w zarysie https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59140 Dzięki książce poznasz burzliwe dzieje życia dr Wandy Półtawskiej, obejmujące takie wydarzenia, jak wyrok śmierci za działalność w Szarych Szeregach, cztery lata przeżyte w obozie koncentracyjnym w Ravensbrck i przeprowadzona tam przez niemieckich lekarzy operacja pseudomedyczna, cudowne uzdrowienie z choroby Source: czytanie


 • Czytania na sobotę, 22 kwietnia 2023

  Sobota drugiego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 6,1-7) Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha…


 • Rozważanie na sobotę, 22 kwietnia 2023

  Nocna żegluga Apostołów po wzburzonym jeziorze jest obrazem naszego życia. Nie możemy oczekiwać, jako chrześcijanie, jakiejś taryfy ulgowej. Wiara nie jest środkiem na uwolnienie się od życiowych problemów. Nasze życie jest zmaganiem, ale w tym zmaganiu jest przy nas Jezus Chrystus. Nawet pośród największych ciemności możemy usłyszeć wsercu głos, który nas zapewnia: Odwagi, Ja jestem,…


25 kwietnia, 2023

Rozważanie na wtorek, 25 kwietnia 2023

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego Komentarz do pierwszego czytania Słuchamy dziś Piotra już w pełni nawróconego: oczyszczonego, oświeconego izjednoczonego z Jezusem. Nie sprzedaje nam jakichś wydumanych idei duchowych, aledzieli się własnym świadectwem, w którym odbija się powszechne powołanie doświętości. Twoje także, tak! Bogu zależy na tobie. Upokórz się… Gdy trochępocierpisz, sam Bóg cię udoskonali. Czuwaj! Przeciwstaw się diabłu! Przerzuć na Bogatwoje troski… Życie duchowe w znacznej mierze polega na rozeznawaniu, co „w tobiesię dzieje”, a co „sam sprawiasz”; dokąd masz być bierny, a odkąd zaczyna się twojaodpowiedzialność. Życie wewnętrzne to namacywanie granicy między ludzkimiporuszeniami, szatańskimi pokusami i Bożymi natchnieniami. Kończysz więc tydzieńmiłosierdzia Bożego zachętą do dalszego […]
25 kwietnia, 2023

Książka dnia, 25 kwietnia 2023

Filokalia, tom 1 https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59134 Filokalię otwiera tekst przypisywany św. Antoniemu Wielkiemu (ok. 251–ok. 356), Ojcowi wszystkich mnichów. Wybór tego właśnie autora miał zapewne charakter symboliczny – ten, który zapoczątkował życie monastyczne rozpoczyna również i całą antologię. Source: czytanie
24 kwietnia, 2023

Czytania na poniedziałek, 24 kwietnia 2023

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika (Dz 1,3-8) Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce […]
24 kwietnia, 2023

Rozważanie na poniedziałek, 24 kwietnia 2023

Jest czas głoszenia, to znaczy opowiadania o Bogu i Jego dziełach, ale jest też czas dawania świadectwa. Wtedy głosiciel wypowiada najważniejsze i ostateczne słowo, którym jest jego własne życie. W świetle tego ostatniego nabiera znaczenia cała wcześniejsza droga i trud głoszenia. Ziarno obumiera i wydaje plon obfity. Świętując uroczystość św. Wojciecha (ok. 956-997), biskupa i męczennika, warto pamiętać, że nasza wiara to również owoc jego życia i męczeństwa. o. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 42 Source: czytanie
24 kwietnia, 2023

Książka dnia, 24 kwietnia 2023

Saverio Gaeta, abp Georg Gänswein Tylko Prawda. Moje życie u boku Benedykta XVI https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59142 Arcybiskup Georg Gänswein przez wiele lat żył u boku Benedykta XVI: najpierw jako bliski współpracownik w Kongregacji Nauki Wiary, potem jako jego osobisty sekretarz w czasie pontyfikatu zakończonego zaskakującą abdykacją, wreszcie jako prefekt Domu Papieskiego, gdzie był świadkiem ostatnich lat życia papieża emeryta i udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych Source: czytanie
23 kwietnia, 2023

Czytania na niedzielę, 23 kwietnia 2023

Trzecia Niedziela Wielkanocna (Dz 2, 14. 22b-32) W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnymgłosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie dowiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, któregoposłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bógprzez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli,postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych dokrzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwebyło, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przedoczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło sięmoje serce i rozradował się mój język, […]
23 kwietnia, 2023

Rozważanie na niedzielę, 23 kwietnia 2023

A myśmy się spodziewali…To ważne, by się spodziewaćróżnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierneprzywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy narzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy zajedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje. Wydajenam się, że to my wiemy najlepiej. Panie Jezu, daj nam moc wiaryi odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszychoczekiwań i ujrzeli blask Twojego oblicza, blask Twojegozmartwychwstania. Przemysław Ciesielski OP, „Oremus” kwiecień2008, s. 60 Source: czytanie
23 kwietnia, 2023

Książka dnia, 23 kwietnia 2023

Wanda Półtawska O więcej niż życie. Biografia w zarysie https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59140 Dzięki książce poznasz burzliwe dzieje życia dr Wandy Półtawskiej, obejmujące takie wydarzenia, jak wyrok śmierci za działalność w Szarych Szeregach, cztery lata przeżyte w obozie koncentracyjnym w Ravensbrck i przeprowadzona tam przez niemieckich lekarzy operacja pseudomedyczna, cudowne uzdrowienie z choroby Source: czytanie
22 kwietnia, 2023

Czytania na sobotę, 22 kwietnia 2023

Sobota drugiego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 6,1-7) Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, […]
22 kwietnia, 2023

Rozważanie na sobotę, 22 kwietnia 2023

Nocna żegluga Apostołów po wzburzonym jeziorze jest obrazem naszego życia. Nie możemy oczekiwać, jako chrześcijanie, jakiejś taryfy ulgowej. Wiara nie jest środkiem na uwolnienie się od życiowych problemów. Nasze życie jest zmaganiem, ale w tym zmaganiu jest przy nas Jezus Chrystus. Nawet pośród największych ciemności możemy usłyszeć wsercu głos, który nas zapewnia: Odwagi, Ja jestem, nie bój się!. Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 50 Source: czytanie