3 sierpnia, 2023

Czytania na czwartek, 3 sierpnia 2023

Czwartek XVII tydzień zwykły (Wj 40, 16-21. 34-38) Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek: założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem, i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył arkę z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą, i zakrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, […]
3 sierpnia, 2023

Rozważanie na czwartek, 3 sierpnia 2023

Święty Alfons Liguori 1696-1787) pochodzący ze szlacheckiego rodu, zamożny i utalentowany, miał wszelkie dane, by odnieść sukces w oczach świata. A jednak porzucił świetnie zapowiadającą się karierę adwokacką, aby oddać się apostolstwu. Pracował wśród młodzieży i ludzi zaniedbanych moralnie, głosił kazania i prowadził misje ludowe, wiele pisał. Około 160 jego prac przełożono na 61 języków! Przez całe swe kapłańskie życie był bez reszty oddany ludziom, którym służył. Będąc biskupem, spieniężył skarby swego pałacu, by zakupić żywność dla głodujących. Ciężka praca i surowa asceza wyczerpały go tak bardzo, że był zmuszony zrzec się kierowania diecezją. Zmarł wśród współbraci założonego przez siebie zgromadzenia; księży redemptorystów w wieku 91 lat. Bogna Paszkiewicz, „Oremus” […]
3 sierpnia, 2023

Książka dnia, 3 sierpnia 2023

O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD Codziennik bibliny – Modlitewna lektura całej Biblii w 1000 dni https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59555 Każdy chrześcijanin powinien przynajmniej raz w życiu przeczytać całą Biblię.Jeśli dotąd tego nie zrobiłeś, to dokonasz tego teraz. Source: czytanie
2 sierpnia, 2023

Czytania na środę, 2 sierpnia 2023

Środa XVII tydzień zwykły (Wj 34, 29-35) Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, i Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici, a on nakazał im wszystko, co Pan mu powiedział na górze Synaj. Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż […]
2 sierpnia, 2023

Rozważanie na środę, 2 sierpnia 2023

Święci wyróżniają się swym przenikliwym dostrzeganiem miłości Boga w codziennym życiu. Ich myśli, pragnienia, wybory i cała świadoma aktywność są skierowane ku Bogu. Św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), założyciel Towarzystwa Jezusowego, był przekonany, że człowiek każdego dnia ma powody, aby być Bogu wdzięcznym i oddawać Mu chwałę. Nie zawsze pamiętamy o wdzięczności, a najmniej wtedy, gdy życie przygniata nas do ziemi. Lecz to właśnie w tych momentach Bóg jest obecny szczególnie blisko nas i pragnie udzielać nam swej łaski, abyśmy Jego mocą pokonali trudności. Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” lipiec 2007, s. 138 Source: czytanie
2 sierpnia, 2023

Książka dnia, 2 sierpnia 2023

Aleksandra Bałoniak Krzyżówki na lekcje religii. O wierze, Biblii i świętych https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59554 Książka adresowana do nauczycieli, duszpasterzy i rodziców, którzy aktywnie włączają się w proces pogłębiania wiary przez towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy religijnej. Source: czytanie
1 sierpnia, 2023

Czytania na wtorek, 1 sierpnia 2023

Wtorek XVII tydzień zwykły (Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28) Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał u wejścia do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z […]
1 sierpnia, 2023

Rozważanie na wtorek, 1 sierpnia 2023

Przypowieść o chwaście mówi nam o źródłach dobra i zła, ale przede wszystkim triumfie sprawiedliwości. Chrystus chce, żebyśmy ani przez chwilę nie wątpili w Jego zwycięstwo nad grzechem, mimo iż nasza codzienna walka ze złem często kończy się niepowodzeniem. Zresztą: w życiu z Bogiem nie chodzi o definitywne rozprawienie się ze złem, ale o trud pomnażania dobra. Ze wszystkich naszych wysiłków, ten jeden na pewno nie jest daremny. O. Krzysztof Mądel SJ, „Oremus” lipiec 1999, s. 109 Source: czytanie
1 sierpnia, 2023

Książka dnia, 1 sierpnia 2023

Mark Gungor Single oraz ich naiwne myślenie (Konferencja na nośniku pendrive) https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59552 Single oraz ich naiwne myślenie to kolejna produkcja Marka Gungora poświęcona tym razem osobom samotnym w każdym wieku! Niezależnie od tego, czy ktoś dopiero zaczyna randkować, czy myśli już o małżeństwie, ta konferencja jest przeznaczona właśnie dla niej lub dla niego. Source: czytanie
31 lipca, 2023

Czytania na poniedziałek, 31 lipca 2023

Poniedziałek XVII tydzień zwykły (Wj 32, 15-24. 30-34) Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane po obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga wyrytym na tablicach. A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: „W obozie rozlegają się okrzyki wojenne”. On zaś odpowiedział: „To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów”. A Mojżesz przybliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Zapłonął wówczas Mojżesz gniewem i rzucił z rąk swoich tablice, i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego […]