Czytania na poniedziałek, 4 listopada 2019
4 listopada, 2019
Rozważanie na wtorek, 5 listopada 2019
5 listopada, 2019

Książka dnia, 5 listopada 2019

Michael D. O’Brien

Apokalipsa: przestroga, nadzieja, pocieszenie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52398

To książka, której celem nie jest ani wzbudzenie zachwytu, ani wywołanie przerażenia. To książka, która stara się uświadomić, poruszyć i przede wszystkim pobudzić do działania, przerwać marazm, przepędzić gnuśność naszą – letnich, nijakich katolików

Source: czytanie