Czytania na wtorek, 29 maja 2018
29 maja, 2018
Rozważanie na środę, 30 maja 2018
30 maja, 2018

Książka dnia, 30 maja 2018

O. WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ

Adnotacje do ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49039

Chociaż od ponad czterdziestu lat rozwija się w Polsce w sposób dynamiczny praktyka udzielania rekolekcji metodą św. Ignacego Loyoli, to jednak nie ma ona swego przełożenia na rodzime, polskie opracowania naukowe poświęcone książeczce Ćwiczeń duchownych. Stąd też należy wyrazić radość z książki Wacława Królikowskiego SJ pt. Adnotacje do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Studium teologiczno-pastoralne.

Source: czytanie