Czytania na poniedziałek, 24 lutego 2020
24 lutego, 2020
Rozważanie na wtorek, 25 lutego 2020
25 lutego, 2020

Książka dnia, 25 lutego 2020

ks. Teodor Szarwark

W Jego ranach jest nasze zdrowie. Kazania pasyjne

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53012

Autor zbioru, ks. Teodor Szarwark, patrzy na mękę Chrystusa przez pryzmat Czwartej pieśni o Słudze Pańskim z Księgi Izajasza. Rozważając poszczególne jej fragmenty, zwraca szczególną uwagę na cierpienie Zbawiciela i Jego rany, w których dostrzega lekarstwo na rozmaite trapiące człowieka choroby duszy

Source: czytanie