Czytania na poniedziałek, 23 grudnia 2019
23 grudnia, 2019
Rozważanie na wtorek, 24 grudnia 2019
24 grudnia, 2019

Książka dnia, 24 grudnia 2019

Andrzej Nowak

Dzieje Polski. Tom 4. 1468-1572 Trudny złoty wiek

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52716

Fascynująca i świetnie napisana historia naszego kraju jest zwieńczona w IV tomie Dziejów Polski ślubem przyszłego wielkiego króla Stefana Batorego z Anną Jagiellonką oraz jego przyrzeczeniem (dotrzymanym!) m.in. odebrania ziem zagrabionych przez Rosję.

Source: czytanie