Czytania na niedzielę, 21 czerwca 2020
21 czerwca, 2020
Rozważanie na poniedziałek, 22 czerwca 2020
22 czerwca, 2020

Książka dnia, 22 czerwca 2020

o. Thomas Keating OCSO

Kontemplacja chrześcijańska. Droga wewnętrznego pokoju

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53747

Istnieje ścisły związek pomiędzy milczeniem i mówieniem, ponieważ wszystko rodzi się z ciszy. Jeśli nasze życie wyłania się z okresów wyciszenia, jest życiem o wiele bardziej prawdziwym.

Source: czytanie