Czytania na wtorek, 1 sierpnia 2023
1 sierpnia, 2023
Rozważanie na środę, 2 sierpnia 2023
2 sierpnia, 2023

Książka dnia, 2 sierpnia 2023

Aleksandra Bałoniak

Krzyżówki na lekcje religii. O wierze, Biblii i świętych

https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59554

Książka adresowana do nauczycieli, duszpasterzy i rodziców, którzy aktywnie włączają się w proces pogłębiania wiary przez towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy religijnej.

Source: czytanie