Czytania na niedzielę, 1 sierpnia 2021
1 sierpnia, 2021
Rozważanie na poniedziałek, 2 sierpnia 2021
2 sierpnia, 2021

Książka dnia, 2 sierpnia 2021

Eric J. Bargerhuff

Wersety biblijne które wyrwane z kontekstu są często błędnie interpretowane

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55982

Dla chrześcijan Biblia jest narzędziem, za pomocą którego przemawia Bóg, kierując do nas Słowo żywe i prawdziwe ? stanowiące podstawę wiary. Jednakże nieuprawnione wyrywanie wersetów z Biblii może spowodować nie tylko fałszywe wnioskowanie, ale i dramatyczne tego konsekwencje. Taka manipulacja biblijnym tekstem wyrwanym z kontekstu prowadzi zwykle do wykręcenia przesłania Pisma św. i wyrządza jego czytelnikom niepowetowane szkody

Source: czytanie