Czytania na poniedziałek, 18 października 2021
18 października, 2021
Rozważanie na wtorek, 19 października 2021
19 października, 2021

Książka dnia, 19 października 2021

Lee Martin McDonald

Kanon Biblii

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56421

Historia kanonu ksiąg świętych Starego i Nowego Testamentu jest niezwykle ważna i fascynująca. Jego kształtowanie się nie było jednorazowym aktem ani odgórnie narzuconą decyzją, lecz owocem żmudnego wielowiekowego procesu, który odbywał się najpierw w obrębie biblijnego Izraela, a następnie Kościoła apostolskiego i judaizmu rabinicznego

Source: czytanie