Czytania na środę, 15 maja 2019
15 maja, 2019
Rozważanie na czwartek, 16 maja 2019
16 maja, 2019

Książka dnia, 16 maja 2019

Marko Ivan Rupnik SJ

Według Ducha. O potrzebie osobowej relacji z Bogiem

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51465

Książka podejmuje zagadnienie odnowy podejścia do życia duchowego rozumianego jako głębsze wejście w ducha Ewangelii, prowadzącego do życia pełnią łaski, (…) zachęca do przejścia od doktryny rozumianej intelektualistycznie do egzystencjalnego otwarcia się na powiew Ducha

Source: czytanie