Czytania na wtorek, 15 maja 2018
15 maja, 2018
Rozważanie na środę, 16 maja 2018
16 maja, 2018

Książka dnia, 16 maja 2018

KS. ZBIGNIEW SOBOLEWSKI

Mocą Ducha Świętego. Modlitewnik

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48953

Bez pomocy Ducha Świętego nie sposób się modlić. To prawda znana od początków chrześcijaństwa. Moc Ducha Świętego ujawnia się w Bożym słowie zapisanym na kartach Pisma Świętego, jak i w życiu wielu chrześcijan na przestrzeni wieków. Kluczem ich duchowego wzrostu jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu wypracowane poprzez żarliwą modlitwę.

Source: czytanie